—ѕ–ј¬ќ„Ќј Ћ»“≈–ј“”–ј
–≈„Ќ»÷»
√–јћј“» »
«ƒ–ј¬Ќј Ћ»“≈–ј“”–ј
 Ќ»√» «ј ЅЏƒ≈ў» » Ќј—“ќяў» –ќƒ»“≈Ћ»
ѕќѕ”Ћя–Ќј ѕ—»’ќЋќ√»я
÷¬≈“ј–—“¬ќ » √–јƒ»Ќј–—“¬ќ
ƒќћјЎЌ» ЋёЅ»ћ÷»
ћ”«» ј » “јЌ÷
√ќ“¬ј–— »  »√»

ƒ≈“— ј Ћ»“≈–ј“”–ј
√ќЋ≈ћ»“≈ –ј« ј«¬ј„» Ќј XX/XXI ¬≈ 
≈¬–ќѕ≈…— » –ј« ј«¬ј„» XX-XXI ¬≈ 
¬≈„Ќ»“≈ ѕ–» Ћё„≈Ќ— » –ќћјЌ»
 Ћј—»„≈— » “¬ќ–Ѕ», ѕ–≈–ј« ј«јЌ» «ј ƒ≈÷ј
ѕ–» ј« », ћ»“ќ¬≈ » Ћ≈√≈Ќƒ»
ћ”«» јЋЌ»  Ќ»√» «ј ƒ≈÷ј
«ј Ќј…-ћјЋ »“≈

Ѕ»ќ√–ј‘»» » ј¬“ќЅ»ќ√–ј‘»»
ѕќ–≈ƒ»÷ј Дѕ–≈∆»¬яЌќУ
Д»«¬≈—“Ќ»“≈ ∆≈Ќ» ¬ »—“ќ–»я“јУ
ƒ–”√»

’”ƒќ∆≈—“¬≈Ќј Ћ»“≈–ј“”–ј
 ќЋ≈ ÷»я ДЅ”Ќ“ј– »У
–ќћјЌ»
ѕќ–≈ƒ»÷ј Д –»ћ»ЌјЋ≈У
 ќЋ≈ ÷»я Дћј–»ќ ѕ”«ќУ
 ќЋ≈ ÷»я Дћ”«»У
≈ћј— “»…Ќ
 ќЋ≈ ÷»я Д‘»Ћ»ѕ ¬јЌƒ≈ЌЅ≈–√У
 ќЋ≈ ÷»я Д¬≈„Ќ»“≈ ƒ¬ќ… »У
 Ћј—»„≈— » “¬ќ–Ѕ»
 ќЋ≈ ÷»я Д–≈…ћЏЌƒ ’”–»У
 ќЋ≈ ÷»я Д‘–≈ƒ≈–»  ‘ќ–—ј…“У
 ќЋ≈ ÷»я Д≈–»  —»…√ЏЋУ
 ќЋ≈ ÷»я Дћ≈…¬ Ѕ»Ќ„»У
ѕќ≈«»я

’”ћјЌ»“ј–»—“» ј » ƒќ ”ћ≈Ќ“јЋ»—“» ј
»—“ќ–»я
—ќ÷»ќЋќ√»я
≈«» ќ«ЌјЌ»≈
ƒќ ”ћ≈Ќ“јЋ»—“» ј

 
 
јни ћ. ’. Ўмит
Ћ≈“яў»я“ ј—јЌ—№ќ–.
ћј√»„≈— »я“  јЅ»Ќ≈“.

 
–енѐ “офт —имонсен
ѕј—»јЌ—Џ“ Ќј  ј–Ћј
 
ѕетер Ѕалко
Ќј…-ƒќЅ–»я“ ѕ–»я“≈Ћ
 
јлис ѕопа
ѕ–» Ћё„≈Ќ»я“ј Ќј ѕ»–ј“ј  ≈“
 
ƒавид ћашаду
“ќћјЎ » Ќќ—ќ–ќ√„≈“ќ
»стори€та на едно твърде неверо€тно при€телство

 
≈ва Ѕексел
Ѕ≈Ћ»“≈ »ћ ѕ–»Ћя√ј“
 
ћарта  ишел
Ѕќ∆ ќ » ЋќЎ ќ
≈дна фантастична истори€

 
Ѕара ƒочкалова
“ј…Ќј“ј Ќј „ј ЏЋ≈Ќј“ј ѕЋјЌ»Ќј
 
–ене √ийо
√ќ—ѕќƒј–я“ Ќј —ЋќЌќ¬≈“≈
 
≈ндре Ћюн ≈риксен
“≈–ќ–»—“ ¬ Ћ≈√Ћќ“ќ
 
—ара ≈нгел
21 Ќј„»Ќј ƒј ”ћ–≈Ў
 
јгнеш ћесьой
Ќј —¬ќЅќƒј!
 
Ќада ћихелчич
≈ƒЌј √»ћЌј«»—“ ј –ј« ј«¬ј
 
—иири ≈норанта
ƒј– »Ћ» ѕ–ќ Ћя“»≈
 
≈лиа Ѕарсело
ƒј —Џ“¬ќ–»Ў ‘–јЌ ≈Ќўј…Ќ
 
 атарина фон Ѕредов
ƒј —≈ ¬ЋёЅ»Ў ƒќ ѕќЋ”ƒј
 
»ва ѕрохазкова
√ќЋ»
 
√уидо —гардоли
ќ—“–ќ¬Џ“ Ќј Ќ≈ћ»я
 
“юра “еодора “рунста
ћ–ј Џ“ »ƒ¬ј ќ“¬Џ“–≈
 
ян€ ¬идмар
PINK
 
јрне —винген
ЅјЋјƒј «ј ≈ƒ»Ќ —„”ѕ≈Ќ Ќќ—
 
≈ржи  ертес
ѕјЌ“≈–ј
¬ плен на снежни€ глобус

 
ёули Ќиеми
Ќ≈ ¬Џ–¬» —јћ ѕќ ѕЏ“я
 
’елен ‘ресвейк
CHATROOM
 
Ћене  обербьол
ƒ»¬ј ¬≈ў»÷ј
¬тора част

 
Ћюбивое –шумович
 –јЋ—“¬ќ «ј”¬ј–»
ƒокумент за щастие

 
ћартин ¬опенка
—ѕяў»я“ √–јƒ
 
ћари€ √рипе
— –»¬јЋ»ў≈ Ќј —≈Ќ »
 
ћат ’ейг
ѕ–»«–ј„Ќј“ј √ќ–ј
 
ћалгожата √утовска-јдамчик
ƒќ—“ј“Џ„Ќќ ≈, „≈ “≈ »ћј
 
ћари€ √рипе
ƒ≈÷ј Ќј —≈Ќ »
 
ћари€ √рипе
...» Ѕ≈Ћ»“≈ —≈Ќ » ¬ √ќ–ј“ј
 
’анс ’аген
ѕќƒ «Ќј ј Ќј ЋЏ¬ј
 
Ћене  обербьол
ƒ»¬ј ¬≈ў»÷ј
 
¬ишн€ —тахул€к
ѕј“»Ћј“ј Ќј Ўј–ѕЋјЌ»Ќ≈÷ј ƒќЌ
 
јндреас ўайнхьофел
ѕќ –ќ¬»“≈Ћя“ Ќј  –јƒ÷»“≈
 
»ва ѕрохазкова
ѕќ–“ќ јЋќ¬» ƒЌ»
 
ћалгожата √утовска-јдамчик
13-ј ѕ–я ј
 
“имоте дьо ‘омбел
¬јЌ√Ò II. ≈дин принц без царство
 
≈ва »бътсън
≈«≈–ќ“ќ Ќј ¬ќƒЌ»“≈  ќЌ„≈“ј
 
—илвана де ћари
ѕќ—Ћ≈ƒЌ»я“ ≈Ћ‘
 
ћари€ √рипе
—яЌ ј“ј Ќјƒ  јћ≈ЌЌј“ј ѕ≈… ј
 
≈ндре Ћюн ≈риксен
ѕ»“Ѕ”Ћ-“≈–»≈ ¬ Ѕ≈ƒј
 
ћари€ √рипе
ј√Ќ≈— —≈—»Ћ»я. ≈дна тайнствена истори€
 
“онке ƒрахт
ѕ»—ћќ“ќ «ј  –јЋя
 
–ената ўулцова
Ў»‘Џ–Џ“ Ќј  –јЋ  ј–Ћ
 
ћайте  аранса
ќ“–ќ¬Ќ» ƒ”ћ»
 
≈ндре Ћюн ≈риксен
ѕ»“Ѕ”Ћ-“≈–»≈ ¬ ј“ј ј
 
“имоте ƒьо ‘омбел
¬јЌ√Ó
I. ћежду небето и зем€та

 
≈ва »бътсън
 ј«јЌ— ј“ј «¬≈«ƒј
 
’енинг ћанкел
ѕЏ“”¬јЌ≈ ƒќ  –јя Ќј —¬≈“ј
 
“адей √олоб
«Ћј“Ќ»я «ЏЅ
 
’енинг ћанкел
—≈Ќ »“≈ –ј—“ј“ —Џ— «ƒ–ј„ј
 
»ва ѕрохазкова
¬ј јЌ÷»я — ћј√ј–≈Ў » ”Ў»
 
≈ва »бътсън
ћјя,  –јЋ»÷ј“ј Ќј √ќЋяћј“ј –≈ ј
 
ƒаниел ѕенак
ѕ–» Ћё„≈Ќ»я“ј Ќј KAMO
 
—лавко ѕрегъл
—–≈Ѕ–ќ ќ“ —»Ќя“ј ѕ≈ў≈–ј
 
’илде ’агерюп
ѕ≈—≈Ќ“ј Ќј √Ћ”’ј–„≈“ј“ј
 
’енинг ћанкел
 ”„≈“ќ, «јѕЏ“»Ћќ —≈  Џћ ƒјЋ≈„Ќј «¬≈«ƒј
 
≈ћј— /  аталог / ƒ≈“— ј Ћ»“≈–ј“”–ј / ≈¬–ќѕ≈…— » –ј« ј«¬ј„» XX-XXI ¬≈ 

«ј Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ »“≈
“аблица за за€вки може да изтеглите от тук

 аталог на издателството може да изтеглите от тук

 


 

 

Ћ≈“яў»я“ ј—јЌ—№ќ–.
ћј√»„≈— »я“  јЅ»Ќ≈“.

 
јни ћ. ’. Ўмит
 
456 стр.
13х20 см.
твърди корици
јдаптаци€ на корицата: «латина «арева
превод: ¬асилка ¬анчева
художник: “хе “ьонг- хинг
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-544-2

16 лв.


јни ћ. ’. Ўмит, детската авторка, постав€на от специалистите наравно с јстрид Ћиндгрен, става майка на 39 години. ѕо€вата на малкото ѝ синче е стимулът писателката да започне да пише за деца и само за деца. ј произведени€тa ѝ скоро покор€ват малките читатели не само в родната Ќидерланди€ и й нос€т многобройни награди, включително медала Д’.  р. јндерсенУ Ц Дћалката Ќобелова наградаУ, к....още
 

 

 

ѕј—»јЌ—Џ“ Ќј  ј–Ћј
 
–енѐ “офт —имонсен
 
208 стр.
13х20 см.
твърди корици
јдаптаци€ на корицата: «латина «арева
превод: ≈ва  ънева
художник: Ћарс √абел
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-543-5

14 лв.


Ќикак не е лесно да си на м€стото на деветгодишната  арла. ћайка ѝ има нов съпруг, а  арла тъгува за баща си, когото вижда твърде р€дко. ¬ добавка майка ѝ е вманиачена на тема чистота и непрекъснато тормози всички вкъщи, а брат€та на  арла често ѝ лаз€т по нервите. » на всичкото отгоре  арла е принудена да дели с още две момичета вниманието на най-най-добрата си при€телка! ≈, как....още
 

 

 

Ќј…-ƒќЅ–»я“ ѕ–»я“≈Ћ
 
ѕетер Ѕалко
 
208 стр.
13х20 см.
твърди корици
превод: јнжелина ѕенчева
художник: «латина «арева
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-538-1

14 лв.


–оманът ДЌай-добри€т при€телУ разказва за съвременните “ом —ойер и ’ъкълбери ‘ин Ц две словашки момчета, изжив€ващи детството и първите трепети на юношеството си в 90-те години на ’’ век. ƒвамата герои с пр€кори Ћевиатан и  апи€та са палави, буйни, пон€кога дори по детски жестоки, но и дълбоко раними, посвоему честни и непримирими към вс€ка неправда и фалш. ¬место по бреговете на ћисисипи действие....още
 

 

 

ѕ–» Ћё„≈Ќ»я“ј Ќј ѕ»–ј“ј  ≈“
 
јлис ѕопа
 
368 стр.
13х20 см.
твърди корици
јдаптаци€ на корицата: «латина «арева
превод: ¬ладимир  ръстев
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-533-6

13 лв.


Д огато б€х малка, веднъж ме попитаха какво най-много бих желала да взема със себе си, ако отида на далечна планета. ќтговорих, без да се замисл€: Дћќ–≈“ќ! Ц —лед това добавих: Ц » една котка.У
«а дете като мен, което никога не беше ходило на море, всичко изглеждаше така просто! ≈дно старо легло, настанено на кораб, дървена саб€, флаг от парцал, окачен на върха на н€кой прът, по-малките ми....още
 

 

 

“ќћјЎ » Ќќ—ќ–ќ√„≈“ќ
»стори€та на едно твърде неверо€тно при€телство
 
ƒавид ћашаду
 
200 стр.
13х20 см.
твърди корици
јдаптаци€ на корицата: «латина «арева
превод: »лка ‘илипова-Ѕечева
художник: јлекс √озблау
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-528-2

13 лв.


≈дна нощ “омаш напуска м€стото и дома, където е прекарал цели€ си живот, и се отправ€ в незнайна посока. ѕричината Ц след нещастен случай в семейството му момчето е убедено, че е причината и че носи злини на хората около себе си.
Ќо едва пристигнал в близки€ гол€м град, и страната е пометена от невиждан ураган. “омаш се озовава сред наводнени€ и развалини, а и връзка с майка си, естествен....още
 

 

 

Ѕ≈Ћ»“≈ »ћ ѕ–»Ћя√ј“
 
≈ва Ѕексел
 
240 стр.
13х20 см.
твърди корици
јдаптаци€ на корицата: «латина «арева
превод: ≈ва  ънева
художник:  арин —тиернхолм –едер
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-509-1

13 лв.


ѕастор ’ьорлин обожава своите внуци Ц малки€ јнтон и негови€ батко  арл. Ќо когато чуе, че ще му гостуват за ваканци€та, косите му настръхват. «ащото в къщата ли са те, всичко става възможно.

¬ъзможно е, когато влезе в зимника за €бълки, да излезе с непознат дакел. »ли от бан€та да потече вода, защото јнтон е карал да плуват раците, купени за вечер€. ¬ъзможно е и да си получи собствените ....още
 

 

 

Ѕќ∆ ќ » ЋќЎ ќ
≈дна фантастична истори€
 
ћарта  ишел
 
168 стр.
13х20 см.
твърди корици
превод: ћилена ћилева
художник: ѕаулина ¬ирт
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-504-6

13 лв.


«ад високата ограда на стара и необикновена къща, встрани от шума на града, живее Ѕожко - момче, което никога не е само. «ащото освен стари€ сандък със съкровища и най-чудната майка на света той си има истински ангел пазителЕ »ма си Ћошко. ј под леглото му живее чудовище, което посто€нно му краде чехлите.
јла идва ден, в който Ѕожко тр€бва най-сетне да напусне необикновената си къща и да....още
 

 

 

“ј…Ќј“ј Ќј „ј ЏЋ≈Ќј“ј ѕЋјЌ»Ќј
 
Ѕара ƒочкалова
 
360 стр.
13х20 см.
твърди корици
превод: јнжелина ѕенчева
художник: ѕетра …озефина ўибицова
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-502-2

14.50 лв.


 риса и ƒребосъка, съперници от училище, определено не са от най-примерните деца. Ќаближава първи€т ден на ваканци€та, а с него и едно гол€мо изпитание в техни€ живот Ц да докажат на тайфата, че са достойни да бъдат приети за членове на Ѕандата на по-големите, извършваща не дотам добри дела.
Ќо в последни€ учебен ден двамата намират в градски€ парк вълшебно камъче, което ги пренас€ в паралел....още
 

 

 

√ќ—ѕќƒј–я“ Ќј —ЋќЌќ¬≈“≈
 
–ене √ийо
 
184
13х20 см.
твърди корици
јдаптаци€ на корицата: «латина «арева
превод: «латко —тайков
художник:  ристел ≈спи
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-492-6

12 лв.


ќгромни стада слонове прекос€ват африканската пустош, водени от малко чернокожо момче, пантери се спотайват над горските пътеки, излегнати на н€кой клон, маймуни спохождат при€телски домовете на хората... ≈дин св€т, вълшебен и реален, тайнствен и досегаем, светът, който очаква малки€ ∆ан-Ћюк при пристигането му в страната Ћоби и който днес е безвъзвратно изчезнал...

ѕреди 60 години ∆ан-Ћюк нап....още
 

 

 

“≈–ќ–»—“ ¬ Ћ≈√Ћќ“ќ
 
≈ндре Ћюн ≈риксен
 
232 стр.
13х20 см.
твърди корици
јдаптаци€ на корицата: «латина «арева
превод: ≈ва  ънева
художник: Handverk (madebyHANDVERK.no)
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-489-6

13 лв.


јдриан трудно намира общ език със съучениците си и се чувства много самотен без при€тели. ≈дин зимен ден, не щеш ли, единайсетгодишното момче се натъква на припаднало тъмнокожо дете в гората. » решава: това ще е нови€т му при€тел! ќткарва го с шейната вкъщи и го скрива в ста€та си.
Ќепознатото момче не говори норвежки и на въпросите на јдриан само повтар€ ДјлиУ. јли не помни родителите....още
 

 

 

21 Ќј„»Ќј ƒј ”ћ–≈Ў
 
—ара ≈нгел
 
400 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: «латина «арева
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-469-8

14 лв.


21 начина Ц толкова открих.
21 начина да се самоуби€.


ƒо това решение стига 15-годишната —тела след масиран тормоз в училище и във ‘ейсбук.
—тела и јмелие са неразделни при€телки, в училище и извън училище. «аедно учат, заедно свир€т и пе€т. » решават да участват като дует в музикалното шоу Д’-факторУ. ѕо време на кастингите обаче јмелие отпада. ¬ знак на солидарност —....още
 

 

 

Ќј —¬ќЅќƒј!
 
јгнеш ћесьой
 
424 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ёли€  румова
художник: «латина «арева
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-471-1

14 лв.


Д—ледвай неотстъпно мечтата си и т€ ще се сбъдне!У Ц
ни казва јгнеш ћесьой с истори€та на 16-годишни€ ƒани, геро€т на книгата ДЌа свобода!У.

ƒани е обикновено момче, не познава баща си и живее с майка си, справ€ се много добре в училище, без да е първенецът на класа, свири прекрасно на китара, фен е на ДЅарсаУ и мечтае да си има момиче. Ќо обикновеното е дотук. «ащото ƒани....още
 

 

 

≈ƒЌј √»ћЌј«»—“ ј –ј« ј«¬ј
 
Ќада ћихелчич
 
320 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: јс€ “ихинова-…ованович
художник: «латина «арева
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-466-7

13 лв.


Д... черна рокл€, официална и прекрасна, с милион малки копченца. ¬еднага € обл€кох, стоеше ми като изл€та. Ќе можех да се нагледам на собствени€ си образ в огледалото. Ќ€мах нищо против да имам петдесет такива рокли. јко н€кой ми кажеше аз да си нарисувам автопортрет или ако н€кой от класа тр€бваше да ме нарисува, хващам се на бас, че всички щ€ха да сътвор€т една и съща рисунка Ц мене с дънки,....още
 

 

 

ƒј– »Ћ» ѕ–ќ Ћя“»≈
 
—иири ≈норанта
 
512 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ћаксим —тоев
художник: јдаптаци€ на корицата: «латина √очева
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-467-4

15 лв.


Ќаградата Д‘инланди€У за литература за млада публика Ц роман на годината за 2018-а.

Д“е искаха да залов€т мен и всички, които имаха нещо общо с мен, но никой не ми об€сни защо.У

††††† ћайката на ѕау изпада в ужас, когато дъщер€ ѝ отр€зва дългата си коса. Ќе ѝ разкрива причината и това не е единственото нещо, което възрастните кри€т от ѕау Ц т€ усеща витаещите тайни в семей....още
 

 

 

ƒј —Џ“¬ќ–»Ў ‘–јЌ ≈Ќўј…Ќ
 
≈лиа Ѕарсело
 
360 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: Ѕор€на ÷онева
художник: «латина «арева
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-465-0

13 лв.


Ќационалната награда на »спани€ за роман на 2019 г. за млада публика

¬сичко започва с един стар шкаф под стълбището на една стара къща.
Ќора е срещнала случайно красив младеж, ћакс, в карнавален костюм Ц нали в този период на годината има карнавал! «аинтригувана, т€ тръгва след него Ц младежът стига до старата къща и влиза в ... стари€ шкаф под стълбището. ¬ дъното на шкафа....още
 

 

 

ƒј —≈ ¬ЋёЅ»Ў ƒќ ѕќЋ”ƒј
 
 атарина фон Ѕредов
 
384 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: «латина «арева
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-463-6

13 лв.


–едно е любовта да бъде оградена с черна рамка с предупредителен текст: Д¬нимание! —илно пристраст€ващо. »майте предвид, че употребата на продукта може да навреди на хора от вашето обкръжение.У

 атрин и ‘рида Ц най-добрите при€телки в гимнази€та, верни и неразделни. Ќо в класа влиза нов ученик Ц јдам. ѕогледът му с цв€т на буреносно небе предизвиква трус в душата и на двете. ‘ри....още
 

 

 

√ќЋ»
 
»ва ѕрохазкова
 
344 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: јнжелина ѕенчева
художник: «латина «арева
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-456-8

13 лв.


√ќЋ» ¬ –≈ ј“ј Ќј ∆»¬ќ“ј

≈дно горещо л€то, Ѕерлин и полуопитомената планина н€къде на чешко-германската граница. “ова са кулисите в действи€та на петима млади хора, навлизащи в живота на възрастните. ѕетима млади хора, напълно различни, но все пак близки.
—илва е момиче с висока интелигентност, но предпочита да плува в близкото високопланинско езеро, отколкото да ходи на училище.
....още
 

 

 

ќ—“–ќ¬Џ“ Ќј Ќ≈ћ»я
 
√уидо —гардоли
 
472 стр.
13х20 см.
меки корици
јдаптаци€ на корицата: «латина √очева
превод: ¬ера ѕетрова
художник: „ечили€ Ѕота
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-458-2

15 лв.


≈дна неверо€тна сага за борба с живота и за любов, за несгоди и за успехи, за устойчивост и за нежност. «а мъжете и жените от рода Ѕьорнебу.

ѕрез 1816 година бивши€т мор€к Ѕьорнебу, ранен и оглушал при битка, отча€н от липсата на светлина в живота, се влачи от кръчма в кръчма в малко норвежко градче. ¬ борба със света той решава да спре да говори и за всички става Ќеми€. Ќо съдбата е реш....още
 

 

 

ћ–ј Џ“ »ƒ¬ј ќ“¬Џ“–≈
 
“юра “еодора “рунста
 
312 стр.
13х20 см.
меки корици
јдаптаци€ на корицата: «латина √очева
превод: ≈ва  ънева
художник: Magnus Riise
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-454-4

13 лв.


≈дин град, потопен в мрак, погледнат през очите на двама тийнейджъри Ц потомци на две враждуващи страни. —вързва ги обаче нетърпимостта към насилието и произвола. ўе запаз€т ли човешкото в себе си сред повсеместната разруха? » как да различат кои са добрите и кои Ц лошите, при положение че съзират с€нката на жестокостта и коварството дори в лицата на своите най-близки хора?

Ћинеа живее в нов, ....още
 

 

 

PINK
 
ян€ ¬идмар
 
176 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: √анчо —авов
художник: «латина √очева
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-451-3

11 лв.


янца е ученичка в гимнази€та и като вс€ко младо момиче има мечти. ƒа намери своето момче, да бъде красива и харесвана... Ќо най-гол€мата ѝ мечта е да има дънки, истински западни дънки. Д√лупости - ще кажат днешните тийнейджъри, - какъв ѝ е проблемът?У ѕроблемът на янца е във времето, в което живее - кра€т на 70-те, началото на 80-те години на минали€ век. » в държавата - социалистическ....още
 

 

 

ЅјЋјƒј «ј ≈ƒ»Ќ —„”ѕ≈Ќ Ќќ—
 
јрне —винген
 
220 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: «латина √очева
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-440-7

12 лв.


“ринайсетгодишни€т Ѕарт е непоправим оптимист. √леда ведро на живота. ј животът му не е никак лесен. Ѕарт живее в мизерен блок, свърталище на вс€какви отрепки. — майка му обитават гарсониера. ѕарите не им стигат. ¬ечер€та на Ѕарт обикновено е пакет солети, а в пощенската кути€ вал€т напомн€ни€ за неплатени сметки. ¬ училище е аутсайдер, а отгоре на всичко редовно €де бой на тренировките по бокс, к....още
 

 

 

ѕјЌ“≈–ј
¬ плен на снежни€ глобус

 
≈ржи  ертес
 
332 стр.
13х20 см.
меки корици
Ѕарбара Ѕернат
превод: ёли€  румова
художник: јдаптаци€ на корицата: «латина √очева
редактор: ÷вета √ерманова, Ќели ƒимова
ISBN: 978-954-357-435-3

13 лв.


ƒадено:

- една тайнствена планина с формата на пантера
(ѕантера)

- една група деца (√екона, ¬инце, —едмоглавата ’елга, ¬ираг, Ќоеми и, разбира се, ћалки€ ћук, който записва ц€лата истори€ за потомците)

- един поначало съмнителен алпинист (ƒжони ћередек), една при€телка (Ћавини€) и едно куче (–ъшмор)

- една оправна портиерка (–озика)

- и една много странна машина, ко€то промен€ по ж....още
 

 

 

Ќ≈ ¬Џ–¬» —јћ ѕќ ѕЏ“я
 
ёули Ќиеми
 
400 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ћаксим —тоев
художник: јдаптаци€ на корицата: «латина √очева
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-429-2

14 лв.


јда е на петнайсет. ÷ели€т ѝ св€т е училището, в което държи да се представи добре, и нейната майка - художничка с бохемски начин на живот. Ќо един ден този тих и равен св€т става всичко друго, но не и предвидим. «ащото се е по€вил ≈гзон...
≈гзон е също на петнайсет. –оден е във ‘инланди€, ала за финландците той е имигрант. —ветът му също е спокоен - училището, неговата майка и при€т....още
 

 

 

CHATROOM
 
’елен ‘ресвейк
 
320 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ¬асилка ¬анчева
художник: «латина √очева
редактор: ¬ан€ ѕенева
ISBN: 978-954-357-418-6

13 лв.


—ив юнски дъждовен ден, типичен за холандското л€то. ¬ъзрастна семейна двойка намира край спирката за града две момичета - легнали в калта в необичайни пози, те не дават признаци за съзнание.

Ќ€колко месеца преди това. ћарси€ и ‘лор, 15-годишни, съученички и най-близки при€телки, се срещат почти всеки ден след училище и влизат в чата. “ам ги чакат срещи с непознати момчета - н€ко....още
 

 

 

ƒ»¬ј ¬≈ў»÷ј
¬тора част
 
Ћене  обербьол
 
520 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: јндерс ¬алтер
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-404-9

15 лв.


Ќачинаещата дива вещица  лара ясен е натрупала известен опит в дивовещерските тънкости и с все по-гол€мо удоволствие гостува в дома на любимата си лел€ »са Ц навик, на който майка ѝ не гледа с добро око. » все пак  лара отпразнува тринайсети€ си рожден ден в къщата на лел€ си. ѕоканени са и баща ѝ, и господин ћалкин, и госпожа ѕомеранс, и  ела... ј нощта на тринайсети€ рожден ден е пре....още
 

 

 

 –јЋ—“¬ќ «ј”¬ј–»
ƒокумент за щастие
 
Ћюбивое –шумович
 
272 стр.
13х20 см.
меки корици
Ѕорис  узманович
превод: јс€ “ихинова-…ованович
художник: «латина √очева
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-413-1

11 лв.


≈дин баща тръгва на път с тримата си сина. Ќа път в јвантюрата. Ќа път за  ралство «аувари. Ќа езика на автора заувари означава дребните неща от детските години, които той ревниво е събирал и пазел и които са съставл€вали кралството, чийто суверен е бил. «аувари е метафора на детството и на всичко онова, което го прави щастливо. »ли с други думи един баща тръгва на път с тримата си сина към ....още
 

 

 

—ѕяў»я“ √–јƒ
 
ћартин ¬опенка
 
368 стр.
13х20 см.
меки корици
ƒаниела ќленикова
превод: јнжелина ѕенчева
художник: «латина √очева
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: 978-954-357-412-4

13 лв.


ѕетнайсетгодишни€т  рищоф, двете му по-малки сестри  ристина и ≈ма и любимецът на всички, шестгодишни€т палавник —амуел, живе€т спокойно и щастливо в комфортен дом, защитени и обгърнати с любов от родителите си. ќчакват ги вълшебно л€то и ваканци€. ¬место това обаче са сполетени от внезапна, неизмерима беда, както и ц€лата планета «ем€. ≈дин ден всички, които н€кога са имали деца, не се събуждат в....още
 

 

 

— –»¬јЋ»ў≈ Ќј —≈Ќ »
 
ћари€ √рипе
 
544 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-403-2

14 лв.


¬ече познавате непредвидимата  аролин от "—€нката над каменната пейка", "... и белите сенки в гората" и "ƒеца на сенки".  аролин, ко€то не знаеше ко€ е, кой е баща ѝ, към какво се стреми.  аролин, ко€то можеше да лъже най-безцеремонно, без да се интересува от чувствата на другите.  аролин, ко€то намира своето поприще в театъра.

¬ насто€щата, последна книга от "“етралоги€та на сенк....още
 

 

 

ѕ–»«–ј„Ќј“ј √ќ–ј
 
ћат ’ейг
 
336 стр.
13х20 см.
меки корици
 орица и илюстрации: —анди Ќайтингейл
превод: ≈мили€ Ќичева- арастойчева
художник: јдаптаци€ на корицата: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-401-8

13 лв.


—амюъл Ѕлинк е главни€т герой в тази истори€, но все още не го знае.

¬ насто€щи€ момент той е на задната седалка на семейни€ автомобил заедно със сестра си ћарта. ƒори не подозира за гигантски€ дънер, който ще се стовари от небето върху т€х едва след минути и ще преобърне живота им завинаги. —ъщо така не очаква, че двамата ще са принудени да се премест€т в Ќорвеги€ и да €дат от миризливото ....още
 

 

 

ƒќ—“ј“Џ„Ќќ ≈, „≈ “≈ »ћј
 
ћалгожата √утовска-јдамчик
 
264 стр.
13х20 см.
меки корици
ћачей Ўиманович
превод: ћилена ћилева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ¬асилка ¬анчева
ISBN: ISBN 978-954-357-399-8

12 лв.


¬ероника е песимистка. Ќ€ма в€ра в себе си, не очаква, че ще намери в живота си щастие и любов. Ќо попада на романа Д«драчУ и в не€ се загнездва мечтата за гол€мото, неверо€тното чувство и за принца, твърде съвършен, за да е истински. »деалното момче се ражда във въображението ѝ и живее във виртуални€ св€т, в нейни€ блог.
ƒали обаче действителността може да прилича на мечтите?  а....още
 

 

 

ƒ≈÷ј Ќј —≈Ќ »
 
ћари€ √рипе
 
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-367-7

12 лв.


Ќќ¬» “ј…Ќ» ¬ ∆»¬ќ“ј Ќј ћ–ј„Ќ»я «јћЏ  "–ќ«ќ¬ ƒј–"

ƒвете полусестри Ѕерта и  аролин са пред разрив.  аролин, безцеремонна и арогантна, продължава да играе рол€та на младеж, нехаейки за нежните чувства, които събужда у младата собственичка на замъка "–озов дар" –усилда. ƒълбоко разочарована от не€, Ѕерта напуска замъка и се връща у дома, където намира нова, истинска при€телка - добросърдечна....още
 

 

 

...» Ѕ≈Ћ»“≈ —≈Ќ » ¬ √ќ–ј“ј
 
ћари€ √рипе
 
408 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-326-4

12 лв.

ћистери€та от Д—€нката над каменната пейкаФ продължава
¬ече знаем истори€та на Ѕерта и  аролин Ц двете полусестри, дъщери на един и същи баща. Ќо родството им си остава тайна за другите членове от семейството. Ѕерта иска да се сближи с  аролин, но как, при положение че сестра й е прислужница в дома им, а т€ самата Ц ДгосподаркаУ?
ƒвете сестри решават да си потърс€т работа заедно и....още
 

 

 

ѕќƒ «Ќј ј Ќј ЋЏ¬ј
 
’анс ’аген
 
528 стр.
13х20 см.
меки корици
–удолф ван дер —ханс
превод: ¬асилка ¬анчева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-320-2

14 лв.


ћ€сто на действието - страните Ўумер и јкад, люлката на човешката цивилизаци€. ¬реме на действието - 4400 години назад в истори€та, време на човешко съзидание, но и време на робство.
“ова е истори€та на шумерското момче ярим, син на свободен сел€нин, който изхранва жените и децата си с непосилен труд под знойното слънце на пустин€та. ≈дна нощ, докато пази стадото, ярим се нахвърл€ върху ....още
 

 

 

ƒ»¬ј ¬≈ў»÷ј
 
Ћене  обербьол
 
456 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-318-9

13 лв.


ƒванайсетгодишната  лара е съвсем обикновено момиче. “олкова обикновено, че пон€кога дори й доскучава. ≈дин ден обаче € одрасква огромен котарак. Ќевинната на пръв поглед случка слага край на спокойствието.  лара вдига висока температура и майка й € завежда при тайнствената й лел€ »са. “реската преминава и нещата тръгват постаромуЕ и не съвсем. «ащото  лара вече не е същата.
ќказва се, че ....още
 

 

 

ѕј“»Ћј“ј Ќј Ўј–ѕЋјЌ»Ќ≈÷ј ƒќЌ
 
¬ишн€ —тахул€к
 
416 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: јс€ “ихинова-…ованович
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-303-5

13 лв.


¬ ƒалмаци€, при междата на три красиви планини, се родило кутрето “рап, което хората нарекли ƒон от “римеждието. ћама-кучка го захранвала не само със своето мл€ко, но и със съвети как да стане добър пазач, с любов към хората, които се грижат за него, и с приказки за миналото на славни€ род на техните деди - шарпланинците. ƒон раст€л силен и независим пазач на стадото и верен на своите господари.
....още
 

 

 

ѕќ –ќ¬»“≈Ћя“ Ќј  –јƒ÷»“≈
 
јндреас ўайнхьофел
 
256 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ¬асилка ¬анчева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ¬ан€ ѕенева
ISBN: 978-954-357-302-8

11 лв.


ћ€сто на действието - ѕергамски€т музей и улиците на Ѕерлин, действащи лица - ќлаф, √уди и нейната братовчедка ƒагс, а действието...? ƒействието е динамично, задъхано, страшно, опасно. «ащото става въпрос не за друго, а за разкриване на тежко престъпление.
 ак започна всичко. ќлаф, √уди и ƒагс умират от скука през л€тната ваканци€. » измисл€т игра - всеки да си избере и проследи случаен мин....още
 

 

 

ѕќ–“ќ јЋќ¬» ƒЌ»
 
»ва ѕрохазкова
 
336 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: јнжелина ѕенчева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-295-3

12 лв.


ƒарек познава ’анка отдавна, но отскоро му се струва, че € вижда едва сега, че едва сега усеща как ухае на портокал... ’анка също не е безразлична към него. » всичко в нелеки€ му живот придобива по-светли тонове.
ј и вкъщи нещата се обръщат към по-добро. Ѕаща му, останал без работа след фалита на фирмата, в ко€то работи, е намерил прекрасно занимание: станал е съдружник във ферма за коне. ƒа....още
 

 

 

13-ј ѕ–я ј
 
ћалгожата √утовска-јдамчик
 
312 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ћилена ћилева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-294-6

12 лв.


јгата,  лауди€ и «оша, три съученички, три съдби и три различни характера. — пълна нетърпимост една към друга. «оша е зубрачката на класа, винаги изр€дна, винаги знаеща, винаги съвестна.  лауди€ е мацката, в главата ѝ само молове и момчета. јгата пък е черната овца - недоволна от живота, винаги и навс€къде, обличаща се само в черно, скарана с всички.
Ќо след непристойно държане п....още
 

 

 

¬јЌ√Ò II. ≈дин принц без царство
 
“имоте дьо ‘омбел
 
472 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: «латко —тайков
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-291-5

13 лв.


Ќю …орк, 1936-а. ¬анго прави отча€ни опити да намери човека, на чи€то съвест тежат родителите му. „овекът, който може да му разкрие тайната на нощта, в ко€то те са загинали. Ќо човекът,  афарело, междувременно е станал величие в подземни€ св€т на Ќю …орк и знае как да укрива следите си.
ј ¬анго отново е преследван, без да знае кои са преследвачите му и какво искат от него... ∆еланието д....още
 

 

 

≈«≈–ќ“ќ Ќј ¬ќƒЌ»“≈  ќЌ„≈“ј
 
≈ва »бътсън
 
400 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈мили€ Ќичева- арастойчева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-290-8

12 лв.


≈динайсетгодишната “али тр€бва да напусне Ћондон и да замине за интерната "ƒелдертън" в провинци€та. “€ е б€сна, ала баща й е непоколебим - над јнгли€ е надвиснала опасност от война и столицата вече не е безопасно м€сто.
Ќо опасени€та на момичето, че ще попадне в училище със суровите нрави на викторианските пансиони, скоро се разсейват - "ƒелдертън" се оказва прекрасно м€сто, където и у....още
 

 

 

ѕќ—Ћ≈ƒЌ»я“ ≈Ћ‘
 
—илвана де ћари
 
408 стр.
13х20 см.
меки корици
илюстрации: ƒжани де  оно
превод: »ван “онкин
художник: ‘еренц Ѕ. –егьоз - корица
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-242-7

14 лв.


ћалки€т елф …орш е сам в един мрачен св€т, подгизнал от непрестанни унищожителни дъждове, докато не среща жена на име —айра и ловеца ћонсер. “е, заедно с кучето на —айра, се сближават и поемат заедно на път, макар че хората по принцип се ужас€ват от елфи. Ќеобичайната дружина усп€ва да изб€га от тъмниците на град ƒалигар, да се измъкне невредима от среща с два гиганта и един трол, да се изкач....още
 

 

 

—яЌ ј“ј Ќјƒ  јћ≈ЌЌј“ј ѕ≈… ј
 
ћари€ √рипе
 
304 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-288-5

11 лв.

¬сичко започва, когато в дома на четиринайсетгодишната Ѕерта постъпва млада прислужница на име  аролин. » когато  аролин открива стара семейна снимка, на ко€то тайнствена с€нка пада върху каменната пейка в парка.
ѕрислужницата внас€ нов живот в скучното всекидневие на заможното семейство. ƒецата € боготвор€т, родителите са удивени от трудолюбието й, само възрастната икономка —веа таи озлобл....още
 

 

 

ѕ»“Ѕ”Ћ-“≈–»≈ ¬ Ѕ≈ƒј
 
≈ндре Ћюн ≈риксен
 
464 стр.
13х20 см
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-285-4

12 лв.


ѕо училищните коридори крачат побойници, хулигани, надувки, фуклиЕ  огато си дребен, слабичък и скромен като »м, а на всичкото отгоре и отличник, се налага през междучаси€та често-често да се шмугваш в библиотеката, че току-виж н€кой дангалак ти вдигнал мерника. ДЌо това да си добро момче си има и множество предимства - разсъждава философски наши€т герой, - ставаш любимец на момичетата.У ≈,....още
 

 

 

ј√Ќ≈— —≈—»Ћ»я. ≈дна тайнствена истори€
 
ћари€ √рипе
 
296 стр.
13x20 см
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-276-2

11 лв.

» « „ ≈ – ѕ ј Ќ ј


—емейството на малката Ќора се премества в нова къща и от този момент започват да се случват странни неща: стар повреден будилник започва да тиктака и да върви назад, по телефона се обажда непознато момиче и благодарение на него Ќора се разминава на косъм със смъртта; изпаднала от библиотеката книга с руски приказки се разтвар€ на страница, където т€ прочита изре....още
 

 

 

ѕ»—ћќ“ќ «ј  –јЋя
 
“онке ƒрахт
 
520 стр.
13х20 см.
меки корици
“онке ƒрахт
превод: ¬асилка ¬анчева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-273-1

14 лв.


“ъмна нощ. «атворен в малък параклис, шестнадесетгодишни€т “юри от  ралството на ƒахонаут тр€бва да издържи на последното изпитание, преди да стане рицар - нощното бдение. Ќо в тишината, нарушавана само от пращенето на свещите, н€кой похлопва на вратата и непознат глас моли за помощ. “айно писмо тр€бва да бъде занесено до крал ёнаувен отвъд √олемите планини, писмо, от което зависи съдбата на ц€ло ....още
 

 

 

Ў»‘Џ–Џ“ Ќј  –јЋ  ј–Ћ
 
–ената ўулцова
 
384 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: јнжелина ѕенчева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-270-0

13 лв.


—редновековна ѕрага, XIV век. „ешките земи процъфт€ват под вещото управление на могъщи€ крал  арл IV. Ќ€колко сърцати юноши Ц кралски€т син ¬ацлав, млади€т пекар ћатей и техните другари Ц прекарват времето си в труд и забавлени€, изучават тънкостите на архитектурното изкуство при прочути€ майстор ѕарлер, изжив€ват първите си любовни трепети. Ќо ето че зловеща угроза надвисва над кралството. ¬....още
 

 

 

ќ“–ќ¬Ќ» ƒ”ћ»
 
ћайте  аранса
 
296 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: Ѕор€на ÷онева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-271-7

11 лв.


≈дин ден петнайсетгодишната Ѕарбара ћолина мистериозно изчезва. —луча€т постепенно отшум€ва, но нейната майка, най-добрата й при€телка и един разследващ полицай не са € забравили и не се отказват от издирването. „етири години по-късно тримата продължават да разнищват трагичната истори€, да премисл€т възможните об€снени€, да търс€т не€, или т€лото й, както и извършител€ на това зловещо дело. ¬....още
 

 

 

ѕ»“Ѕ”Ћ-“≈–»≈ ¬ ј“ј ј
 
≈ндре Ћюн ≈риксен
 
412 стр.
13х20 см.
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-272-4

12 лв.


ѕазете се, ѕитбул-“ерие(р)!

¬ Ќорвеги€, където живее ≈ндре Ћюн ≈риксен Ц авторът на тази книга, е забранено да отглеждаш кучета от породата питбул-териер. «ащото са агресивни и захап€т ли, не пускатЕ  ак тогава да не се притесни »м, главни€т герой в романа, когато в класа му идва “ерие Ц грамаден и застрашителен бабаит, а на всичкото отгоре и стопанин на кръвожаден питбул-териер!
....още
 

 

 

¬јЌ√Ó
I. ћежду небето и зем€та
 
“имоте ƒьо ‘омбел
 
440 стр.
13x20 см
меки корици
превод: «латко —тайков
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-268-7

13 лв.


≈дно момче б€га от своите преследвачи...

¬реме на б€гството: 30-те години на минали€ век, най-вълнуващото време от истори€та на ≈вропа.
ћ€сто на гонитбата: ≈вропа от јйфеловата кула и "Ќотр ƒам" през нацистка √ермани€ до —талинска –уси€ и обратно до вулкана —тромболи в —редиземно море и до най-северната точка на Ўотланди€.
—редство на б€гството: влак, лодка, състезателен ....още
 

 

 

 ј«јЌ— ј“ј «¬≈«ƒј
 
≈ва »бътсън
 
408 стр.
13x20 см
меки корици
превод: ≈мили€ Ќичева- арастойчева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-266-3

12 лв.


Ѕедна и немощна старица изжив€ва последните си дни на тавана у богати роднини във ¬иена. ”мирайки, остав€ прашен сандък на единственото същество, отнесло се с внимание към не€ - јника. ј в сандъка са реликвите на нейната младост и на нейната любов - стари театрални костюми и имитации на скъпоценни накити. —ред които и имитаци€ на " азанската звезда" - диаманта на диамантите. «ащото старицата е бил....още
 

 

 

ѕЏ“”¬јЌ≈ ƒќ  –јя Ќј —¬≈“ј
 
’енинг ћанкел
 
196 стр.
13x20 см
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978- 954-357-261-8

9 лв.


„етвъртата книга за ёел

ёел не е вече малко момче, станал е на петнайсет, узр€л е и възмъжал. Ќо не е изоставил гол€мата мечта да пори с кораб морета и океани. Ќещо повече - по-решен е отвс€кога да € преследва, докато € постигне.
Ќе се е отказал и от друга мечта - да открие мама …ени и да € попита защо ги е изоставила с татко —амюел. » упоритото издирване дава резултат - ёел получа....още
 

 

 

«Ћј“Ќ»я «ЏЅ
 
“адей √олоб
 
316 стр.
13x20 см
меки корици
÷ирил ’ор€к
превод: √анчо —авов
художник: Ѕорис ƒраголов
редактор: ÷вета √ерманова
ISBN: 978-954-357-258-8

12 лв.


ѕреди много години  омац и ћлекуж - двама миньори, двама добри другари - се натъкват на златна жила в планините край алпийското селце Ћог. —криват находката от началниците и всеки ден по малко, по малко изнас€т скришом златото у дома. Ќо една вечер, не щеш ли, ћлекуж се напива и издава тайната в селската кръчма. ќще рано сутринта двамата осъзнават какво ги грози и укриват златото в непристъпн....още
 

 

 

—≈Ќ »“≈ –ј—“ј“ —Џ— «ƒ–ј„ј
 
’енинг ћанкел
 
176 стр.
13х20 см
меки корици
превод: ≈ва  ънева
художник: Ѕорис ƒраголов
ISBN: 978-954-357-244-2

9 лв.


¬тората книга за ёел

¬ече познаваме ёел √юстафсон от книгата Д учето, запътило се към далечна звездаФ Ц чувствителен, с богато въображение и нюх към приключени€та, той бе тръгнал по следите на тайнствено куче в нощта.
ƒа, но сега го виждаме пораснал.  учето вече не го вълнува. ёел очаква с нетърпение дванайсети€ си рожден ден и мечтае да стане на петнайсет Ц тогава ще може....още
 

 

 

¬ј јЌ÷»я — ћј√ј–≈Ў » ”Ў»
 
»ва ѕрохазкова
 
224 стр.
13х20 см
меки корици
превод: јнжелина ѕенчева
художник: Ѕорис ƒраголов
ISBN: 978-954-357-248-9

10 лв.


¬аканци€та на село често носи изненади. ќсобено когато д€до ти е завещал старото си магаре, като јмос, и особено пък когато то е научено на циркови номера. » когато майка ти не го иска, защото й пасе китките.
≈, точно това се случва на ƒушан. Ќа всичкото отгоре момчето чувства, че нещо с него не е като преди. ѕоложението става нетърпимо, когато в селото се по€в€ва …оханка, нахаканата пражан....още
 

 

 

ћјя,  –јЋ»÷ј“ј Ќј √ќЋяћј“ј –≈ ј
 
≈ва »бътсън
 
328 стр.
13х20 см
меки корици
превод: ≈мили€ Ќичева- арастойчева
художник: Ѕорис ƒраголов
ISBN: 978-954-357-243-4

11 лв.


ќстанала без родители, но с гол€мо наследство зад гърба си, ћа€ тр€бва да напусне јнгли€ и да замине за ёжна јмерика, където са открити единствените й живи родственици. “€ приема пътешествието с очакването за вълнуващ живот сред близки хора, вековни гори и гирл€нди от орхидеи.
—ъученичките й € предупреждават, че в јмазонка гъмжи от алигатори, а горите са пълни с диваци, ала лошите хора....още
 

 

 

ѕ–» Ћё„≈Ќ»я“ј Ќј KAMO
 
ƒаниел ѕенак
 
364 стр.
13х20 см
превод: «латко —тайков
художник: Ѕорис ƒраголов
ISBN: 978-954-357-239-7

12 лв.


 аквото и да подхване единадесетгодишни€т  амо, все се превръща в най-фантастичното приключение с най-неверо€тни€ край. јла край, който решава нечий проблем или прави н€кого щастлив.

¬сички си кореспондират с връстници от јнгли€, за да учат английски. Ќо точно момичето на  амо ще се окаже, че му пише от XVIII век. » то тъкмо в момента, в който той е хлътнал до уши в не€.
¬сички пишат съчинение....още
 

 

 

—–≈Ѕ–ќ ќ“ —»Ќя“ј ѕ≈ў≈–ј
 
—лавко ѕрегъл
 
256 стр.
13х20 см
меки корици
превод: √анчо —авов
ISBN: 978-954-357-238-0

10 лв.


ћалък остров в един от най-красивите кътове на планетата «ем€ - јдриатика. ярко слънце, златист плаж и кристално море - всичко като снимка за реклама. Ќо какво значи това за три момчета и едно момиче, ако н€ма тръпка, ако н€ма приключени€? » след като островът не ги предлага, те просто тр€бва да бъдат намерени.
ј следа, по ко€то да тръгнеш, не липсва - полусрутена колиба на върха и църквица на ....още
 

 

 

ѕ≈—≈Ќ“ј Ќј √Ћ”’ј–„≈“ј“ј
 
’илде ’агерюп
 
232 стр.
13x20 см
меки корици
превод: ≈ва  ънева
ISBN: 978-954-357-231-1

10 лв.


’илде ’агерюп (р. 1976) е дъщер€ на известни€ норвежки писател  лаус ’агерюп и внучка на поетесата »нгер ’агерюп. »зраства във ‘редрикста, на седемнайсет отива да учи в ”елс, а после изучава истори€ на “рети€ св€т в Ћондон. ќще от малка ’илде се увлича по писането и издава първи€ си разказ едва четиринайсетгодишна. «акърмена с вкус към художествената литература, т€ предпочита да пише за деца и....още
 

 

 

 ”„≈“ќ, «јѕЏ“»Ћќ —≈  Џћ ƒјЋ≈„Ќј «¬≈«ƒј
 
’енинг ћанкел
 
184 стр.
13x20 см
меки корици
превод: ≈ва  ънева
ISBN: 978-954-357-237-3

9 лв.


ѕървата книга за ёел

ёел живее в малко градче далеч в шведски€ —евер. »звън градчето, докъдето погледът стига, се простират гори, гори и пак гори. ј снегът нер€дко пада през септември и си отива чак през май.
Ќо не това е най-гол€мата мъка на ёел. “ова, което не му дава мира денем и тревожи сънищата му нощем, е защо живее сам с татко —амюел, защо мама …ени е изб€гала от т€х. » kог....още